Denní harmonogram

Každý den je pro děti mimo klasického předškolního vzdělávání připravená aktivita, ať už péče o zahrádku a rostlinky, tak o zvířátka nebo jízda na koních.

Školička funguje od září do června, v létě fungujeme formou příměstských táborů.

Příchod dětí do školičky, herna, volná hra venku - dle počasí a potřeb dětí, péče o domácí zvířata

8:00 - 9:00

Společné zahájení dne, elipsa, dopolední svačina

9:00

Vzdělávací, tvořivé a pohybové aktivity v přírodě, v lese, v okolí školičky, při výrazně nepříznivém počasí (vytrvalý déšť, silný mráz) program v zázemí školičky, hry a tvoření se liší dle ročního období, program konkrétního dne není pevně daný, přizpůsobuje se tématu, počasí a potřebám dětí

9:30 - 12:00

Oběd - děti si nosí z domova, ohříváme je v prostorách jídelny

12:00

Příprava na odpočinek, odchod dětí při polodenní docházce

12:30 - 13:00

Polední klid, některé děti potřebují spát, pro ostatní odpočinek, čtení, odpočinková činnost

13:00 - 14:30

Odpolední svačina, aktivity venku, volná hra, vyzvedávání dětí rodiči

14:30 - 16:00

Dopolední aktivity


časový rozsah cca 30 - 60 minut


Každé pondělí v rámci dopolední aktivity:

CVIČENÍ, POHYBOVÉ HRY, TANEČKY A PÍSNIČKY

Tato aktivita má za cíl zlepšovat fyzickou zdatnost dětí při cvičení, rozvíjet pohybové dovednosti na naší balanční stezce, posilovat týmového ducha a naučit se fyzickému i psychickému uvolnění. Tanečky a písničky zase rozvíjí rytmus, pohybovou koordinaci a pomáhají rozvíjet dovednost řeči i paměť. 


Každé úterý v rámci dopolední aktivity:

DÍLNIČKY

Dílničky rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, učí děti trpělivosti a především kreativitě.

Děti se učí navlékat korálky, střihat nůžkami, lepit, malovat a poznávat různé materiály. A především se radovat nejen ze samotného uměleckého díla, ale i z toho, jaké nové dovednosti se naučily. 


Každé pondělí, středu a pátek v rámci dopolední aktivity:

JÍZDA NA PONÍKOVI NEBO AKTIVITA SE ZVÍŘÁTKY

Nejoblíbenější aktivitou našich dětí je právě jízda na poníkovi a péče o něj. Tato činnost působí blahodárně na psychickou pohodu dítěte, učí ho zodpovědnosti, pomáhá mu pochopit, že zvířátko není věc. Děti jízdu na ponících doslova milují, ale máme u nás i dětičky, které raději dovádí s minikozičkami nebo se zakrslými králíčky. A protože je tato aktivita dětmi velice žádaná, zařazujeme jí x týdně. 


Každý čtvrtek v rámci dopolední aktivity:

ANGLICKÉ OKÉNKO

V rámci dopolední aktivity si u nás děti mohou zábavnou formou osvojit úplné základy anglického jazyka. Především díky jednoduchým hrám, říkánkám a intuitivní formě "výuky". 


Každý pátek v rámci dopolední aktivity:

VESELÉ POKUSY

Jak funguje sopka, co se děje v mraveništi, jak se semínka vyroste rostlinka a jak chutnají její plody? Tohle všechno a mnoho dalšího děti objeví v rámci páteční aktivity.Stravování není součástí ceny školkovného. Dopolední a odpolední svačinky si nosí dětí z domova. Obědy můžeme po dohodě zajistit nebo si děti nosí z domova, zajistíme jejich ohřátí prostorách jídelny.

Zajišťujeme pitný režim, v teplém počasí pitná voda, případně šťáva, v chladném období teplý ovocný nebo bylinkový čaj, neslazený. Děti si nosí lahvičky na pití z domova, v zimě případně termosku. Dítě se učí podílet se vlastní zodpovědností na tom, zda stravovací a pitný režim bude naplněn. Při delším pobytu mimo areál školičky zajišťujeme dostatek pití pro všechny děti, nosíme s sebou láhev nebo termosku s pitím na doplnění do lahviček dětí.

Hlídání dětí

Služba je určena nejen dětem, které navštěvují naší školičku.

Je možné si objednat hlídání již od jedné hodiny - pro vyřízení úředních záležitostí, lékařských vyšetření, nákupů apod., tak i celodenní pobyt od 8:00 - 16:00 hod. 

Příměstské tábory o prázdninách!

Začátek a konec školního roku Farmářské školičky je shodný s běžným školním rokem. Ve státní svátky je školička zavřená.

Během velkých letních prázdnin není školička v provozu, děti od 5 let mají možnost účastnit se letních příměstských táborů. O provozu školky v dobách jiných prázdnin budou rodiče včas informováni.